Biển báo kỹ thuật số

Hiển thị 1 đến 4 trong 4 mục

GSM-W55SD

Màn hình thông minh mimio
Được trang bị độ phân giải 4K UHD, cài đặt hệ điều hành Android và khả năng phản chiếu thự ...

GSM-W65SD

màn hình thông minh mimio
Được trang bị độ phân giải 4K UHD, cài đặt hệ điều hành Android và khả năng phản chiếu thự ...

GSM-W75SD

Màn hình thông minh mimio
Được trang bị độ phân giải 4K UHD, cài đặt hệ điều hành Android và khả năng phản chiếu thự ...

GSM-W86SD

Màn hình thông minh mimio
Được trang bị độ phân giải 4K UHD, cài đặt hệ điều hành Android và khả năng phản chiếu thự ...