Tin tức

Hiển thị 1 đến 2 trong 2 mục
Chi nhánh văn phòng tiểu vùng mới của Boxlight - Thái Lan

2019/11/27

Năm 2018, Boxlight chuyển sang Đông Nam Á để mang đến nhiều giải pháp hơn cho nhiều người ...
Cuộc họp Đối tác Boxlight ASEAN 2019 tại Malaysia

2019/7/10

Để các sản phẩm Boxlight và giải pháp giáo dục Mimio nhanh chóng mở rộng tại thị trường Đô ...