Tải xuống

Hiển thị 1 đến 1 trong số 1 mục
Tải xuống
Hướng dẫn nhanh
AYW502
*chỉ dành cho S/N: 33150087-
V1.0(2023.07.05)
Hướng dẫn sử dụng
Phần mềm tương tác
LightPen Plus (dành cho WIN) V6.0.0008 (2022.03.10)
Phần mềm ANX300i (dành cho WIN) SPDriver5 V2.2.1 (2019.08.15)
ANX405STi / ANW355STi (dành cho WIN) Boxlight P15-v5.0.1 (2018.06.26)
BS-X320i Cảm ứng quang học15A (V3.1.2A)
UCW405Hi / UCWU365Hi (dành cho THẮNG) Boxlight P16 Setup V5.0.5
Phần mềm MimioStudio
MimioStudio 12.1 MimioStudio_12.1_Intl
pwNgười thuyết trình (Chức năng tùy chọn / CHỈ DÀNH CHO dòng AL)
pwPresenter v3.2 pwPresenter v3.2
Phần mềm máy chiếu cho ALX372