Ném cực ngắn

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 mục

AYW505ST

5000 ANSI LUMENS + Máy chiếu giáo dục và kinh doanh tầm ngắn 3LCD Laser
Thiết kế ném ngắn có thể cho phép lắp đặt máy chiếu ngay phía trên màn hình. Một lợi ích l ...

AYU505ST

5000 ANSI LUMENS + Máy chiếu giáo dục và kinh doanh tầm ngắn 3LCD Laser
Thiết kế ném ngắn có thể cho phép lắp đặt máy chiếu ngay phía trên màn hình. Một lợi ích l ...

UPX520

Máy chiếu kinh doanh hội nghị siêu ngắn 5200 ANSI LUMENS + 3LCD
Máy chiếu siêu gần với tỷ lệ ném 0,235 giúp tránh ánh sáng mạnh gây hại cho mắt khi chiếu ...

UPW520

Máy chiếu kinh doanh hội nghị siêu ngắn 5200 ANSI LUMENS + 3LCD
Máy chiếu siêu gần với tỷ lệ ném 0,235 giúp tránh ánh sáng mạnh gây hại cho mắt khi chiếu ...

UPU520

Máy chiếu kinh doanh hội nghị siêu ngắn 5200 ANSI LUMENS + 3LCD
Máy chiếu siêu gần với tỷ lệ ném 0,235 giúp tránh ánh sáng mạnh gây hại cho mắt khi chiếu ...