Tin tức

Chi nhánh văn phòng tiểu vùng mới của Boxlight - Thái Lan

2019/11/27
Năm 2018, Boxlight chuyển sang Đông Nam Á để mang đến nhiều giải pháp hơn cho nhiều người hơn. lần này Boxlight có chi nhánh văn phòng tiểu vùng mới - Thái Lan.

Là sự phát triển đáng kể của các giải pháp Tương tác và hiển thị ở Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh Giáo dục và ProAv. Vào tháng 11 năm 2019, Boxlight Asia đã công bố chi nhánh văn phòng tiểu khu vực tại Thái Lan.

Công ty TNHH Boxlight AP (Thailand) sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm và giải pháp, bán hàng và tiếp thị, phát triển kênh và dịch vụ hậu mãi của Boxlight tại Thái Lan.

Boxlight (NASDAQ: BOXL) là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp công nghệ hiển thị và tương tác cho thị trường học tập toàn cầu.
Đưa tôi đến Boxlight AP (Thái Lan)

Trang before